Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1972 Vrångö, Vrångö kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Vrångö, Vrångö kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Vrångö, Vrångö kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man.  
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Nasard 2 2/3 
 
Ped  
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: