Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1977 Askim, Mikaelskyrkan Grönlunds Orgelbyggeri AB, ( 1903 - )
Inventering 2006 - 2008 Askim, Mikaelskyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Askim, Mikaelskyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Spetsflöjt
Waldflöjt
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 3-4 ch
 
BV II  
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Cymbel 3 ch
Dulcian
Tremulant
 
Pedal  
Subbas 16 
Gedackt
Oktava
Nachthorn
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: