Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1955 Göteborg, Donsö kyrka Hemmersam, Wilhelm ( 1909 - 1994)
Ny orgel, äldre material? 1973 Göteborg, Donsö kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Donsö kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Donsö kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man.  
Gedakt
Principal
Rörflöjt
Waldflöjt
Mixtur 3 ch
 
Ped  
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig