Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel med äldre delar (ej belagt) 1787 Getinge, Getinge kyrka Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Ny orgel med äldre delar (ej belagt) 1890 Getinge, Getinge kyrka Magnusson, Johannes ( 1852-02-10 - 1923)
Ny orgel 1957 Getinge, Getinge kyrka Frederiksborgs orgelbyggeri, ( - )
Renoverad och omdisponerad 1996 Getinge, Getinge kyrka Karl Nelson Orgelbyggeri AB, ( 2002 - )
Inventering 2006 - 2008 Getinge, Getinge kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Getinge, Getinge kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - f3
Rörflöjt 8'
Dulcian 8'
Gedacktflöjt 4'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 4 chor
 
SV C - f3
Gedackt 8'
Spetsgamba 8'
Oboe 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasard 2 2/3'
Scharf 3 chor
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Fagott 16'
Flöjtbas 8'
Gedacktpommer 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: P+Sv, P+Hv, Hv+Sv
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: