Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1839 Tjärby, Tjärby kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel 1907 Tjärby, Tjärby kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Ny orgel 1963 Tjärby, Tjärby kyrka Frederiksborgs orgelbyggeri, ( - )
Omintonerad 1993 Tjärby, Tjärby kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Tjärby, Tjärby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tjärby, Tjärby kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - f3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Hålflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur III 
Skalmeja 8'
 
Man. II C - f3
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Scharff II 
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Koralbas 4'+2' 
Dulcian 16'
 
Koppel & kombinationer info: HV/ÖV, P/HV, P/ÖV
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: