Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1604 Marstrand, Marstrands kyrka Brebos 1, Hans (1535<--> 1540 - buried 1603-05-05)
Ombyggd 1714 - 1715 Marstrand, Marstrands kyrka Wittig, Elias (fl. 1693-09-28 - buried 1716-05-04)
Utökad 1786 Marstrand, Marstrands kyrka Aschling, Jacob Svensson ( 1724 - 1795)
Avyttrad 1803 Marstrand, Marstrands kyrka --, ( - )
Flyttad 1804 Morlanda, Morlanda kyrka Schwan, Olof ( 1744-10-18 - 1812-04-15)
Ombyggd 1953 Morlanda, Morlanda kyrka Hammarberg, Nils ( 1913-06-23 - 1991-04-30)
Restaurerad 2001-06-17 Morlanda, Morlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2006 - 2008 Morlanda, Morlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )

Plats: Morlanda, Morlanda kyrka
Position: Norra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual CDEFGA - c3 (45 keys)
Gedacht 8' 1604
Principal 4' 1715
Flögt 4' 1604
Qvinta 3' 1715
Octava 2' 1604
Gemshorn 2' 1715
Rör flögt 1' B 1604
Sexqvialtera   1715 / 2001
Principal 8' D 1715 / 1787
 
Antal ljudande stämmor: 8
Fasadens datum: 1604
Fasadpipor info: Principal 4': D -d2.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 2
Källor info:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: