Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1959 Göteborg, Älvsborgs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Älvsborgs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Älvsborgs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - f3
Gedakt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Flagflöjt 2'
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 4 ch
Skalmeja 8'
Svällare
 
RP C - f3
Trägedakt 8'
Spetsflöjt 4'
Principal 2'
Blockflöjt 2'
Spetskvint 2 2/3'
Scharf 2 ch
Regal 8'
Tremulant
 
P C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Nachthorn 4'
Alikvot 3 ch
Fagott 16'
Trumpet 8'
 
Koppel & kombinationer info: HV/P, RP/Ped, HV/Rp (står angivet; RP/HV, P+RP, P+HV)
Antal ljudande stämmor: 21
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1959
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: