Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1879 Hålta, Hålta kyrka Vickman, C J (fl. 1879 - fl. 1889)
Ny orgel, äldre material? 1904 Hålta, Hålta kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1951 Hålta, Hålta kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel 2001 Hålta, Hålta kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Hålta, Hålta kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hålta, Hålta kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Vickman, C J (fl. 1879 - fl. 1889)
Datum: 1879
Aktivitet: Ny orgel, äldre material?
Aktivitet info: