Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1845 <--> 1899 Hjärtum, Hjärtums kyrka Johansson, Carl August ( 1824 - 1899)
Ny orgel, äldre material? 1901 Hjärtum, Hjärtums kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, äldre material? 1964 Hjärtum, Hjärtums kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Hjärtum, Hjärtums kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hjärtum, Hjärtums kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 3 chor
 
BV II C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasard 1 1/3'
Scharf 2 chor
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Kvintadena 4'
Rauschkvint 3 chor
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II-I
Tillbehör: Trem.I/II
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: ?
Antikvarisk bedömning/att tänka på: