Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1894 Jörlanda, Jörlanda kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel 1926 Jörlanda, Jörlanda kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ombyggd 1940 Jörlanda, Jörlanda kyrka Anonymous, ( - )
Dispositionsförändring 1945 Jörlanda, Jörlanda kyrka Anonymous, ( - )
Dispositionsförändring 1959 Jörlanda, Jörlanda kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1984 Jörlanda, Jörlanda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Jörlanda, Jörlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Jörlanda, Jörlanda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - a3
Principal 8'
Gedakt 8' 1925
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Oktava 2' 1925
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
II C - a3
Fugara 8'
Rörflöjt 8'
Tvärflöjt 4' 1925
Flautino 2'
Sesquialtera II  1925
Krummhorn 8'
Tremolo
 
P C - f1
Subbas 16' 1925
Gedaktbas 8' 1925
Flöjtbas 4' 1925
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-II, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: ? 1926
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: