Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1873 Ödsmål, Ödsmåls kyrka J N & C Söderling, ( - )
Ombyggd och utökad 1914 Ödsmål, Ödsmåls kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ombyggd och utökad 1943 Ödsmål, Ödsmåls kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Renoverad och utökad 1963 Ödsmål, Ödsmåls kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Ödsmål, Ödsmåls kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Ödsmål, Ödsmåls kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Principal 16' D 1873
Borduna 16' 1873
Principal 8' 1873
Borduna 8' 1873
Octava 4' 1873
Flöjt 4' 1873
Kvinta 2 2/3' 1914
Octava 2' 1873
Kvarta 2 ch 1943
Trumpet 8' 1943
 
Manual II C - f3
Rörflöjt 8' 1914
Salicional 8' 1873
Hålflöjt 4' 1914
Blockflöjt 2' 1943
Sesquialtera 2 ch 1914
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16' 1914
Koralbas 4' 1962
Flöjt 2' 1962
Regal 8' 1962
Svällare
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, 4' -I, 16' /II, Piano, Mezzoforte, Forte
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1873
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Se Principprogrammet
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Se Principprogrammet
Historia enligt enkät: Se Principprogrammet
Antikvarisk bedömning/att tänka på: