Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1920 Utby, Utby kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1955 Utby, Utby kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, med äldre material 2003 Utby, Utby kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Utby, Utby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Utby, Utby kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I  
Borduna 16'
Principal 8'
Flöjt harmonik 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Nasard 3'
Oktava 2'
Mixtur 3 kor
Trumpet 8'
 
Man II  
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Flöjt oktaviant 4'
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
Koppel & kombinationer info: 16'-II, 4'-II
Antal ljudande stämmor: 14
Fasadpipor info: ja


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: