Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1898 Tuve, Tuve kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1953 Tuve, Tuve kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1995 Tuve, Tuve kyrka Magnusson Orgelbyggeri AB, ( 1989 - )
Inventering 2006 - 2008 Tuve, Tuve kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tuve, Tuve kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I  
Principal
Trägedackt
Oktava
Täckflöjt
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Mixtur III 
Trumpet
Tremulant
 
Man II  
Salicional
Rörflöjt
Flöjt-octaviant
Waldflöjt
Sesquialtera II 
Oboe
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16'
Borduna 8'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, II 16/I
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: