Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1858 Torslanda, Torslanda kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1923 Torslanda, Torslanda kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1972 Torslanda, Torslanda kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Renoverad och omdisponerad 2000 Torslanda, Torslanda kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Torslanda, Torslanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Torslanda, Torslanda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I  
Principal 8' 1858
Rörflöjt 8'
Octava 4'
Quinta 3'
Octava 2'
 
Manual II  
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Quinta 1 1/3'
Krumhorn 8'
 
Pedal  
Subbas 16'
Borduna 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1858
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: