Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1962 Tolered, Tolereds kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel 1987 Tolered, Tolereds kyrka Thür, Walter ( - )
Inventering 2006 - 2008 Tolered, Tolereds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tolered, Tolereds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Waldflöjt
Mixtur 2 ch
Tremulant
 
SV II  
Gedackt
Fugara
Voix celeste
Spetsflöjt
Principal
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: