Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1988 Säve, Säve kyrka Robert Gustavsson Orgelbyggeri, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Säve, Säve kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Säve, Säve kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual  
Trägedackt
Täckflöjt
Principal
Nasat 1 1/3 
 
Antal ljudande stämmor: 4
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: