Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1853 Säve, Säve kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1934 Säve, Säve kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1987 Säve, Säve kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Säve, Säve kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Säve, Säve kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Borduna 16 
Principal
Gedackt
Fugara
Oktava
Flagflöjt
Qvinta 2 2/3 
Oktava
Scharf 3 ch
Trumpet
 
SV II  
Rörflöjt
Salicional
Principal
Fl octaviante
Waldflöjt
Sesquialtera 2 ch
Oboe
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
Borduna
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 20
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1853
Fasadhistorik:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: