Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1969 Göteborg, S:t Pauli kyrka Anonymous, ( - )
Utökad 1970 <--> 2005 Göteborg, S:t Pauli kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, S:t Pauli kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, S:t Pauli kyrka
Position: Positiv
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual  
Trägedackt 8' B/D
Rörflöjt   B/D
Principal 2' B/D
Oktava 1' B
Kvinta 2 2/3' D
Regal 16' B/D
 
Pedal  
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Bihängd
Temperering: Medelton


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: