Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1950 <--> 2000 Göteborg, Gårdstens kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, S:t Pauli kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, S:t Pauli kyrka
Position: Kapell
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual  
Gedackt 8' B/D
Principal 4' B/D
Rörflöjt 4' B/D
Waldflöjt 2' B/D
Cymbel 2 ch B/D
Dulcian 8' B/D
 
Pedal  
Subbas 16'
 
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: