Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1882 Göteborg, S:t Pauli kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel (ej belagt) 1934 Göteborg, S:t Pauli kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Utökad 1941 Göteborg, S:t Pauli kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel (ej belagt) 1970 Göteborg, S:t Pauli kyrka Marcussen & Søn, ( - )
Dispositionsförändring 2008 Göteborg, S:t Pauli kyrka Ugales ergelbuves darbnica, ( 1992 - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, S:t Pauli kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, S:t Pauli kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
RP I  
Gedackt
Kvintatön
Principal
Rörflöjt
Gemshorn
Nasat 1 1/3 
Scharf 3 ch
Krumhorn
Tremulant
 
HV II  
Gedacktpommer 16 
Principal
Spetsflöjt
Oktava
Gedacktflöjt
Kvint 2 2/3 
Oktava
Cornett 3 ch
Mixtur 5-6 ch
Trumpet
 
SV III  
Rörflöjt
Spetsgamba
Ital. principal
Tvärflöjt
Spetskvint 2 2/3 
Waldflöjt
Ters 1 3/5 
Sifflöjt
Mixtur 4 ch
Cymbel 3 ch
Dulcian 16 
Oboe
Tremulant
 
Ped  
Principal 16 
Subbas 16 
Oktava
Gedackt
Oktava
Nachthorn
Mixtur 4 ch
Basun 16 
Trumpet
Skalmeja
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, III/P, I/II, III/II, Fria kombinationer för pedalen
Antal ljudande stämmor: 40
Typ av pedal: Självständig
Fasadhistorik: Ny fasad
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: Ej kommenterad.