Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1973 Göteborg, Furåsens kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Utökad 1980 <--> 1989 Göteborg, Furåsens kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Furåsens kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Furåsens kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Fugara 8'
Gedakt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Scharf II 
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: manual/pedal
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: