Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1914 Göteborg, Masthuggskyrkan Magnusson, Johannes ( 1852-02-10 - 1923)
Ombyggd 1937 Göteborg, Masthuggskyrkan A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ombyggd och utökad 1952 Göteborg, Masthuggskyrkan A Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( - )
Dispositionsförändring 2003 Göteborg, Masthuggskyrkan Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Masthuggskyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )

Plats: Göteborg, Masthuggskyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I, Hv  
Principal 16'
Principal 8'
Flûte harmonique 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Nachthorn 4'
Rörflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Svegel 2'
Cornett 4-5 ch
Mixtur 4 ch
Trumpet 16'
Trumpet 8'
 
Man II, Pos  
Gedackt 16'
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Flüte octaviante 4'
Gemshorn 4'
Spetskvint 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Larigot 1 1/3'
Scharf 3 ch
Cor Anglais 8'
Krumhorn 8'
 
Man III, Sv  
Kvintadena 16'
Gedackt 8'
Aeolin 8'
Voix Céleste 8'
Hornprincipal 4'
Spetsflöjt 4'
Violin 4'
Nasard 2 2/3'
Blockflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Eufon 8'
Trumpet 8'
Clairon 4'
Svällare
 
Man IV, Fjärrverk, sv  
Gedackt 16'
Rörflöjt 8'
Violin 8'
Aeolin 8'
Voix Céleste 8'
Principal 4'
Fernflöjt 4'
Tibia Rurestris 4'
Nachthorn 2'
Sesquialtera 2 ch
Harmonia Aetheria 3 ch
Klarinett 8'
Svällare
 
Ped  
Kontrabas 16'
Subbas 16'
Ekobas 16'
Kvinta 10 2/3'
Oktavbas 8'
Borduna 8'
Koralbas 4'
Bachflöjt 4'
Jubalflöjt 2'
Pedalmixtur 3 ch
Basun 16'
Clarino 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, III/P, IV/P, II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, II 4'/P, I 4'/I, II 16'/I, II 4'/I, III 16'/II, III 4'/II, IV 16'/IV, Fria kombinationer
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 65
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Elektropneumatisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: