Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1973 Göteborg, Näsets kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Näsets kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Näsets kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Svegel
 
BV II  
Gedackt
Spetsflöjt
Kvinta 1 1/3 
 
Pedal  
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: