Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1975 Göteborg, Länsmansgården Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Länsmansgården Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Länsmansgården
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörgedackt
Principal
Waldflöjt
Mixtur 3 ch
 
SV II  
Gedackt
Koppelflöjt
Principal
Kvinta 2 2/3 
 
Ped  
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering