Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel (ej belagt) 1939 Göteborg, Kärra kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Ny orgel, med äldre material 2006 Göteborg, Kärra kyrka Ålems orgelverkstad, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Kärra kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Kärra kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I  
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Octava 4'
Octava 2'
 
Manual II Svällverk  
Borduna 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Flöjt Oktaviante 4'
Mixtur II 
Corno 8'
Svällare
 
Pedal  
Subbas 16'
Flöjt 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, II 16'/II
Antal ljudande stämmor: 13
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Bihängd
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Källor info: Enl foto


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: