Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1940 Göteborg, Johannebergskyrkan A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Johannebergskyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Johannebergskyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man I  
Kvintadena 16 
Principal
Spetsflöjt
Borduna
Oktava
Nachthorn
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Cornett 3-4 ch
Mixtur 6 ch
Trumpet
 
Man II  
Hornprincipal
Gedackt
Fugara
Gemshorn
Nasard 2 2/3 
Blockflöjt
Ters 1 3/5 
Scharf 4 ch
Krumhorn
Tremulant
Svällare
 
Man III  
Ged.pommer 16 
Violinprincipal
Rörflöjt
Salicional
Voix celeste
Principal
Hålflöjt
Waldflöjt
Sifflöjt
Cymbel 4 ch
Oboe
Tremulant
Svällare
 
Pedal  
Principal 16 
Subbas 16 
Ekobas 16 
Oktavbas
Gedaktbas
Koralbas
Bachflöjt
Mixtur 4 ch
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: II/I, III/I, III/II, I 4/I, II 4/I, II 4/II, II 16/, III 4/III, I/P, II/P, III/P, III 4/P, Fria och fasta kombinationer, aut, pedalväxling,
Antal ljudande stämmor: 40
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: Ej kommenterad.