Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1971 Göteborg, Buråskyrkan A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel 1999 Göteborg, Buråskyrkan Ålems orgelverkstad, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Buråskyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Buråskyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - f3
Principal 16 
Principal B/D
Fugara
Gedackt B/D
Octava B/D
Flöjt
Qvinta B/D
Octava
Trumpet B/D
 
Pedal C - d1
Subbas 16 
Principal
Basun
 
Antal ljudande stämmor: 12
Antal transmissioner: 3
Typ av pedal: Bihängd
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: