Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1927 Göteborg, Brämaregårdens kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1966 Göteborg, Brämaregårdens kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Brämaregårdens kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Brämaregårdens kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV II  
Principal
Rörflöjt
Oktava
Flöjt
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Ters 1 3/5 
Mixtur 3 ch
Trumpet
Svällare
 
RP I  
Gedackt
Principal
Rörflöjt
Waldflöjt
Larigot 1 1/3 
Oktava
Cymbel 2 ch
Regal
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
Oktavbas
Borduna
Ged.pommer
Pedalmixtur 4 ch
Fagott 16 
Skalmeja
 
Koppel & kombinationer info: HV/Ped, RP/Ped, RP/HV
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: