Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1960 Göteborg, Björkekärrs kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel 1987 Göteborg, Björkekärrs kyrka Robert Gustavsson Orgelbyggeri, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Björkekärrs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Björkekärrs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Hålflöjt
Principal
Nasat
Oktava
Mixtur 3 ch
 
BV II  
Trägedackt
Flöjt
Flöjt
Regal
Tremulant
Svällare
 
PED  
Subbas 16 
Gedacktbas
 
Koppel & kombinationer info: HV/BV, HV/P, BV/P
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: