Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1957 Göteborg, S:ta Birgittas kapell A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Renoverad 1984 Göteborg, S:ta Birgittas kapell John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Ny orgel 2007 Göteborg, S:ta Birgittas kapell A Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, S:ta Birgittas kapell Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, S:ta Birgittas kapell
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV  
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Octava 4'
Kvinta 3'
Octava 2'
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
SV  
Basetthorn 8'
Salicional 8'
Gedackt 8'
Voix céleste 8'
Flute octaviante 4'
Clarinet 8'
 
P  
Subbas 16'
Bombarde 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, 16'II/I
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: