Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1974 Göteborg, Billdals kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel 1994 Göteborg, Billdals kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Billdals kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Billdals kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I Huvudverk  
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Oktava 2'
Cornett III 
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
Manual II Svällverk  
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal  
Subbas 16'
Borduna 8'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P, I 4'/P
Tillbehör: Cymbelstjärna
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: