Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1975 Göteborg, Bergsjöns kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Bergsjöns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Bergsjöns kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Gedacktflöjt
Waldflöjt
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 3 ch
Trumpet
 
BV II  
Gedackt
Fugara
Koppelflöjt
Principal
Larigot 1 1/3 
Cymbel 2 ch
Regal
Tremulant
Svällare
 
Ped  
Subbas 16 
Borduna
Gedacktpommer
Rauschkvint 2 ch
Fagott 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Äldre material i orgel:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: