Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1981 Askim, Askims kyrka Jongh, W N de ( - )
Inventering 2006 - 2008 Askim, Askims kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Askim, Askims kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
1 Man.  
Stämma 8' B/D
Stämma 4' B/D
Stämma 2' B/D
Stämma 2 2/3' D
Stämma 1 3/5' D
 
Antal ljudande stämmor: 4


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: