Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? <--> 1880 Askim, Askims kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1880 Askim, Askims kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, äldre material? 1941 Askim, Askims kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1974 Askim, Askims kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Askim, Askims kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Askim, Askims kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Principal
Rörflöjt
Oktava
Tvärflöjt
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Mixtur 4 ch
Fagott 16 
Trumpet
 
SV II  
Gedackt
Fugara
Voix celeste
Principal
Rörflöjt
Flautino
Cornett 3 ch
Scharf 3 ch
Zinka
Tremulant
 
Pedal  
Subbas 16 
Principalbas
Gedacktbas
Oktavbas
Alikvot 3 ch
Rauschpfeife 3 ch
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: