Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1971 Lysekil, Lysekils kyrka Klaus Becker Orgelbau, ( 1955 - 1990)
Inventering 2006 - 2008 Lysekil, Lysekils kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Lysekil, Lysekils kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Scharf 3 chor
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: