Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1882 Askum, Askums kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1956 Askum, Askums kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Askum, Askums kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Askum, Askums kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 5 kor
Trumpet 8'
 
II C - g3
Rörgedackt 8'
Spetsgamba 8'
Gemshorn 4'
Nasard 2 2/3'
Blockflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Scharf 3 kor
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Oktava 8'
Flöjt 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I, 4'II/P, 16'II/I, 4'II/I, 2 fria komb.
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: