Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1907 Bohus-Malmön, Bohus-Malmöns kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1912 Bohus-Malmön, Bohus-Malmöns kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Inventering 2006 - 2008 Bohus-Malmön, Bohus-Malmöns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bohus-Malmön, Bohus-Malmöns kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
1 Man. C - f3
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Rörflöjt 8'
Violin 4'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Koppel & kombinationer info: Man 4'/Man
Antal ljudande stämmor: 8
Fasadens datum: 1879
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Vet ej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Vet ej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: