Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1904 Kungshamn, Kungshamns kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Ny orgel, med äldre material 1974 Kungshamn, Kungshamns kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Kungshamn, Kungshamns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Kungshamn, Kungshamns kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Täckflöjt 4'
Rörquint 2 2/3' 1904
Oktava 2'
Mixtur 4-5 
Trumpet 8'
 
SV II C - g3
Fugara 8'
Gedackt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera 2'
Scharf 3'
Krummhorn 8'
Tremulant
 
Ped C - f1
Subbas 16' 1904
Principal 8' 1904
Borduna 8' 1904
Pommer 4'
Rauschpipa 4' 1904
Fagott 16'
Skalmeja 4'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 24
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1904
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Stötfångarbälg
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: