Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1958 Bovallstrand, Bovallstrands kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Renoverad och omdisponerad 1980 Bovallstrand, Bovallstrands kyrka Maul, Ernst ( 1917 - 1996)
Ny orgel, äldre material? 2001 Bovallstrand, Bovallstrands kyrka Thür, Walter ( - )
Inventering 2006 - 2008 Bovallstrand, Bovallstrands kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bovallstrand, Bovallstrands kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Svegel 2'
Mixtur 2 chor
Rörskalmeja 8'
Tremulant
 
Man. II C - g3
Borduna 8'
Fugara 8'
Spetsged 4'
Principal 2'
Tremulant
 
Ped C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: