Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1876 Tossene, Tossene kyrka Lundahl, Anders Victor ( 1846-10-21 - 1903-03-21)
Ny orgel, äldre material? 1954 Tossene, Tossene kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Renoverad 1980 Tossene, Tossene kyrka Maul, Ernst ( 1917 - 1996)
Inventering 2006 - 2008 Tossene, Tossene kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tossene, Tossene kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 3-4 chor
 
Man. II C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Traversflöjt 4'
Svegel 2'
Nasat 1 1/3'
Scharff 2 chor
Oboe 8'
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Gedakt 8'
Koralbas 4'
Rauschkvint 2 ch
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II/I, II 4'/I Fasta och fria komb.
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Kilbälg


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: