Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 2003 Torp, Torps kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Torp, Torps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Torp, Torps kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Fugara 8'
Gedackt 8'
Principal 4'
Oktava 2'
 
Pedal C - e0
Borduna 16'
 
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: