Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1885 Torp, Torps kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Dispositionsförändring ca 1920 Torp, Torps kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Restaurerad 1986 - 1987 Torp, Torps kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Torp, Torps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Torp, Torps kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Principal 16'
Borduna 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Salicional 8'
Oktava 4'
Flöjt Harmonik 4'
Oktava 2'
Basun 16'
Trumpet 8'
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Forte Mezzoforte Piano, Oktavkoppel från g0.
Tillbehör: Calcant
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Bihängd
Fasadpipor info: Ja. Principal 8 Fs-d0
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: