Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1852 Myckleby, Myckleby kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, med äldre material 1926 Myckleby, Myckleby kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ombyggd 1990 Myckleby, Myckleby kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Myckleby, Myckleby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )

Plats: Myckleby, Myckleby kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Borduna 16' 1926
Principal 8' 1852
Gedackt 8' 1926
Oktava 4' 1852
Fl. octaviante 4' 1926
Oktava 2'
Mixtur IV  1926
Trumpet 8'
 
SV II C - g3
Fugara 8'
Rörflöjt 8' 1926
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Flautino 2' 1926
Sesquialtera II 
Tremulant
Svällare
 
Ped C - f1
Subbas 16' 1926
Gedacktbas 8' 1926
Flöjtbas 4' 1926
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1852
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Inga delar.
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: