Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1883 Röra, Röra kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ny orgel med äldre delar (ej belagt) 1934 Röra, Röra kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1959 Röra, Röra kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Röra, Röra kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Röra, Röra kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - f3
Principal 8'
Fugara 8'
Gedakt 8'
Gedaktflöjt 4'
Oktava 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 chor
Dulcian 16'
 
Bröstverk C - f3
Rörflöjt 8'
Flöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Scharf 2 chor
Sesquialtera 2 chor
Regal 8'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Oktava 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I+II, P+I, P+II
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Principal 8'
Fasadbeskrivning: ? Molander ?
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ev Molander fr tidigare orgel
Antikvarisk bedömning/att tänka på: