Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1915 Käringön, Käringöns kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Restaurerad 1995 Käringön, Käringöns kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Käringön, Käringöns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Käringön, Käringöns kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - f3
Borduna 16'
Principal 8'
Salcional 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: A, p, mf, f, A, Tutti
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: