Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1871 Mollösund, Mollösunds kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel med äldre delar (ej belagt) 1905 Mollösund, Mollösunds kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1953 Mollösund, Mollösunds kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Renoverad 2002 Mollösund, Mollösunds kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Mollösund, Mollösunds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Mollösund, Mollösunds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - f3
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 3 chor
 
Man. II C - f3
Rörflöjt 8'
Spetsflöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Scharf 2 chor
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I, II/I 16', Tutti
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Enl enkät: Rundbälgar 3 st
Övrig info:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: