Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel med äldre delar (ej belagt) 1964 Flatön, Flatöns kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Flyttad 1987 Flatön, Flatöns kyrka Anonymous, ( - )
Uppsatt 1987 Flatön, Flatöns kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Flatön, Flatöns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Flatön, Flatöns kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Nasat 1/3'
 
Man. II C - g3
Gedackt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Scharf 3 chor
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Orgel och fasad är i ett.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 3


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: