Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1883 Gullholmen, Gullholmens kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1935 Gullholmen, Gullholmens kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1983 Gullholmen, Gullholmens kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Gullholmen, Gullholmens kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Gullholmen, Gullholmens kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8' före 1983
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Gemshorn 4'
Waldflöjt 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 3-4 chor
 
Man. II C - g3
Salicional 8' före 1983
Vox Celeste 8'
Gedackt 8' före 1983
Nachthorn 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Krumhorn 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1880
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 3


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: