Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1904 Hälleviksstrand, Hälleviksstrands kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Hälleviksstrand, Hälleviksstrands kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hälleviksstrand, Hälleviksstrands kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedakt 8'
Spetsgamba 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 chor
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
Kvintadena 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1904
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Info bälgar/luftsystem: direktverkande


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja
Historia enligt enkät: Ej restaurerad
Antikvarisk bedömning/att tänka på: