Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1923 Morlanda, Morlanda kyrka Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, ( 1860 - )
Ombyggd 1953 Morlanda, Morlanda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1971 Morlanda, Morlanda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Morlanda, Morlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Morlanda, Morlanda kyrka
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Täckflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
Manual II (svällverk) C - g3
Gedackt 8'
Fugara 8'
Koppelflöjt 4'
Flautino 2'
Kornett III 
Scharf III 
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16' 1923
Gedacktbas 8' 1923
Oktava 4' 1923
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1923
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 5


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: